Herbestemming Prinsesbeatrixstraat 15 Hengelo

Het voormalige UWV kantoor aan de Prinses Beatrixtraat 15 in Hengelo staat al geruim 8 jaar leeg. Met de plannen voor de herbestemming van het kantoorpand naar een woongebouw, wordt de potentie van het pand en de locatie ten volle benut en wordt een gunstige bijdrage geleverd aan het woningaanbod in Hengelo.

Year

2022

Status

Permit granted

Client

Hinke Fongers

Photographs

Bloot Architecture

Landscape design

MTD Landschapsarchitecten

Building Technique

Bureau Huibers

Installations

Huisman en Van Muijen

Building physics

LBP|Sight

Ontwikkelaar

FiMek estate bv

 

Gestapelde stad

Het bestaande pand is een samengesteld gebouw en bestaat uit 2 verschillende bouwdelen. In de planvorming hebben wij deze bouwdelen omschreven als bouwdeel A; het oudere bouwdeel en bouwdeel B; het nieuwere bouwdeel. Bouwdeel A heeft vroeger als graanopslag gediend en zal bij de transformatie een derde leven ingaan. Bouwdeel B bestaat uit 2 delen, waarbij het middendeel de verbinding vormt tussen bouwdeel A en B en anders van structuur is dan het grotere andere deel. Het samengestelde gebouw heeft een typisch ‘kantoorpand’ voorkomen met een monotone horizontale repeterende geleding en een afstandelijke houding ten opzichte van de directe omgeving.

 

Get in touch
Zoom voorgevel

Plan context

Het gebouw ligt direct aan het spoor en op een steenworpafstand van station Hengelo en het centrum. De stedelijke context waarin het gebouw ligt, valt te omschrijven als een rafelgebied met invloeden van het stadscentrum, kleinschalige woningen, industriële panden en kantoorgebouwen. Het eigen terrein waarop het gebouw ligt wordt nu voornamelijk gebruikt voor parkeren. Naast het grote deel van het terrein wat verhard is, heeft het terrein ook een significant aantal mooie en diverse bomen en een aantal groene zones.

 

Het gebouw is nu verbonden aan het huidige UWV kantoor door middel van een luchtbrug. Deze zal in de plannen worden ontmanteld.

Getransformeerd van een kantoorpand naar een gestapelde stad met unieke woningen.

Architectonische uitgangspunten

Het gebouw kan worden teruggebracht naar een betonconstructie met kolommen, vrije betonnen vloervelden en een aantal stijve betonnen kernen; die dienst doen als trappenhuis of lift. Na het strippen van het gebouw blijven er 2 bouwdelen en een middengebied over. De bouwdelen hebben, gezien vanuit het gevelvlak, een rechthoekig grid, die in het originele gebouw tot uiting komt in de gevel en daar zorgt voor een repetitief en monotoon beeld.

 

De mix van functies en van schaal in de omgeving van het gebouw, wordt vertaald in de transformatie van het gebouw. Een nieuw betonnen framework wordt over het gebouw heen getrokken en verwijst naar het bestaande brute gebouw en de schaal van de grote (industriële) gebouwen in de omgeving. In dit framework zijn de individuele woningen met hun fijnzinnige detaillering en menselijke schaal afleesbaar. Dit maakt dat het gebouw wordt getransformeerd van een kantoorpand naar een gestapelde stad met unieke woningen.

 

Het betonnen grid zorgt ervoor dat zowel in de horizontale als in de verticale richting het gebouw wordt ontdaan van de monotone repetitie. In verticale richting worden de eerste twee lagen samengevoegd, waardoor je een hoge en transparante plint krijgt en waardoor het ritme van de bouwlagen wordt doorbroken. In horizontale richting worden de gebouwstramienen samengevoegd, waardoor brede openingen ontstaan in het framework. Deze openingen verspringen in verticale richting van elkaar waardoor er in het grid zelf een afwisselend beeld ontstaat. De hoeken van het gebouw zijn in het ontwerp ‘open’ gelaten. Dat wil zeggen geen betonnen hoeken, maar hoeken van glas die om de betonnen kolommen heen lopen afgewisseld met loggia’s. Dit zorgt voor optisch doorlopende lijnen, waardoor het gebouw meer dynamiek krijgt.

 

De maat van het betonnen grid komt voort uit de ideale maat waarmee bij de beide bouwdelen loggia’s kunnen worden gecreëerd die door middel van hun detaillering perforaties vormen in het betonnen grid. Hierdoor is het grid niet een tweedimensionaal gevelbeeld, maar veranderd het in een driedimensionaal framework met sculpturale eigenschappen. Dit versterkt het concept en draagt bij aan het gevoel van een gestapelde stad.

 

De zuidzijde van het gebouw ligt aan het spoor en daardoor zijn er aan deze kant geluidswerende maatregelen noodzakelijk. De architectonische uitgangspunten zijn voor het gehele gebouw gelijk, maar aan deze zijde wordt het gebouw voorzien van een ‘technische laag’ die over het gebouw heen ligt. Er zijn hier geluidswerende roosters nodig en geluidswerende voorzetramen voorzien van aluminium cassettes. Deze maatregelen zijn geïntegreerd in het ontwerp. Net als de ramen en de loggia’s vallen de roosters en de voorzetramen binnen de kaders van het betonnen grid.

Context Planlocatie en codering gebouwdelen

Stedenbouwkundige inpassing en inrichting terrein

De nieuwe functie van het gebouw zal de omgeving positief beïnvloeden op het gebied van levendigheid en leefbaarheid. Er is sprake van een nieuwe relatie van het gebouw met zijn omgeving, maar ook van het eigen terrein van het gebouw met zijn omgeving.

 

De begane grond verdieping heeft een functionele tweedeling. Aan de westzijde komt een commerciële functie en aan de oostzijde komen maisonnette woningen. Om het gebouw meer binding met de omgeving te geven, krijgen de maisonnette woningen grenzend aan het maaiveld een stedelijke voortuin; een eigen buitenruimte, afgescheiden door een lage barrière. De commerciële zone aan de westzijde krijgt een grote glazen plint. Door de stedelijke voortuin en de glazen gevel ontstaat er een directe relatie tussen gebouw en omgeving. Daarnaast worden er in het gebouw loggia’s gecreëerd, die ook bijdragen aan de reuring in de directe omgeving.

 

Het huidige grotendeels geplaveide terrein zal intensief worden vergroent; een gebouw in een parksetting. Parkeervlakken zullen worden uitgevoerd in halfverharding; parkeren in het groen. Het huidige groen en de bomen aan de randen van het terrein zullen uiteraard worden gehandhaafd en uitgebreid. Het verdere landschapsontwerp wordt uitgevoerd door MTD Landschapsarchitecten.

 

Een aantal appartementen krijgen een gezamenlijke buitenruimte op het terrein. Daarnaast komen er op het terrein ook een aantal plekken in het groen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren.

Betonnen Framework
Back to top